Mỹ kêu gọi chống lại các lực lượng chống đối của Iran ở Trung Đông

Đã tải lên ngày 18/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hà Thị Minh Hằng

Hà Thị Minh Hằng

Mỹ ngày 17/2 kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn nhằm ngăn chặn Iran phát triển mạng lưới các lực lượng chống đối ở Lebanon, Syria, Yemen và Iraq.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này