Mỹ khẳng định không nhượng bộ Triều Tiên

Đã tải lên ngày 22/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Quân Minh Lê

Quân Minh Lê

Mỹ tuyên bố sẽ không nhân nhượng CHDCND Triều Tiên cho đến khi Bình Nhưỡng chịu tiến hành giải giới hạt nhân trước.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này