Mỹ Tâm tái bản đĩa nhạc đầu tay 'Mãi yêu' sau 17 năm

Đã tải lên ngày 02/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
độc cô cầu bại

độc cô cầu bại

Giọng ca qua bao năm tháng vẫn k thay đổi

Thẻ

Mãi yêu

,

Mỹ Tâm

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này