Na Uy nâng cấp kho hạt giống tận thế

Đã tải lên ngày 28/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
phi hùng

phi hùng

Na Uy nâng cấp kho dự trữ hạt giống thế giới phòng trường hợp thiên tại hoặc các nguy cơ chiến tranh có thể càn quét tất cả mọi hạt giống trên trái đất.

Thẻ

hạt giống thế giới

,

Na Uy

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này