Năm 2018: Bộ GTVT “quyết” dán tem thu giá tự động trên 3 triệu ôtô lưu hành

Đã tải lên ngày 04/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Ivy

Ivy

Chuẩn k cần chỉnh

Thẻ

tem thu giá tự động

,

Bộ GTVT

,

ô tô

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này