Nam chính '50 Sắc Thái': Trong phim là tỷ phú nghiện sex, ngoài đời là người chồng, người cha dung dị

Đã tải lên ngày 24/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
huệ mẫn

huệ mẫn

Khác với hình ảnh tỷ phú nghiện sex trên màn ảnh "50 Sắc Thái", Jamie Dornan chỉ yêu thích cuộc sống tĩnh lặng bên gia đình nhỏ.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này