Netizen Hàn yêu cầu Siwon bỏ phim đang đóng vì vụ chó cắn chết người

Đã tải lên ngày 10/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
đức cường

đức cường

Netizen Hàn yêu cầu Siwon bỏ phim đang đóng

Thẻ

Sao

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này