“Nếu không đột phá từ Trưởng đặc khu, mọi thứ khác chỉ… đặc biệt trên giấy”

Đã tải lên ngày 18/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Hữu Quang

Nguyễn Hữu Quang

đề án thành lập đặc khu kinh tế Vân Đồn quả quyết.

Thẻ

xã hội

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này