Nga: Cắt đứt nguồn cung cấp dầu của Triều Tiên sẽ là 'hành động gây chiến'

Đã tải lên ngày 01/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Đặng Khánh Vi

Đặng Khánh Vi

Tốt nhất đừng nên gây hấn với bác Ủn

Thẻ

Kim Jong Un

,

Triều Tiên

,

dầu mỏ

,

Nga

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này