Nga công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống

Đã tải lên ngày 23/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Quốc Khánh

Quốc Khánh

Ối ông Putin lại đắc cử rồi

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này