Ngân hàng phải giữ bí mật thông tin của khách hàng

Đã tải lên ngày 14/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Khuyên Phạm

Khuyên Phạm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này