Ngành thép tính kiện Mỹ ra WTO vì tổng thống Trump tăng thuế

Đã tải lên ngày 05/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Ngô Thảo

Ngô Thảo

Tổng thống Trump muốn áp thuế lên tới 53% với thép, vì thế ngành thép Việt Nam cân nhắc chuyện có thể kiện Mỹ ra Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Thẻ

ngành thép VN

,

thời sự

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này