Ngày 7-2, tuyên án Phạm Công Danh, Trầm Bê

Đã tải lên ngày 02/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Hải Đức Anh

Trần Hải Đức Anh

Cuối cùng cũng đợi được ngày tuyên án

Thẻ

Phạm Công Danh

,

Trầm Bê

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này