Ngày 8-1-2018, xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm

Đã tải lên ngày 27/12/2017

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hoàng Bình Minh

Hoàng Bình Minh

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này