Ngày cúng ông Công, ông Táo, Quảng Ninh liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy rừng lớn

Đã tải lên ngày 08/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hoa Trân

Hoa Trân

Ngày này sao nhiều thiệt hại dữ k biết. Người thì chết, rừng thì cháy

Thẻ

Cháy rừng

,

Quảng Ninh

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này