Ngày cuối được nạp 50%

Đã tải lên ngày 28/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
phúc trọng

phúc trọng

Ngày 28/2 là ngày cuối các nhà mạng cung cấp dịch vụ khuyến mãi 50% cho các thuê bao trả trước.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này