Ngày đầu bán E5 thay xăng A92, cứ 10 khách mua thì 7 người chọn A95

Đã tải lên ngày 21/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
phương thúy

phương thúy

Hôm nay, xăng A92 chính thức dừng bán nhưng một số người vẫn cố tìm mua

Thẻ

xăng A92

,

E5

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này