Ngày đầu năm, người Hà Nội ùn ùn kéo đến Văn Miếu xếp hàng xin chữ

Đã tải lên ngày 18/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lương Thị Thanh Hằng

Lương Thị Thanh Hằng

Muốn đi thử một lần cho biết quá

Thẻ

Văn Miếu

,

Hà Nội

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này