Nghệ An: 6 người phải phẫu thuật cắt tay do pháo nổ

Đã tải lên ngày 18/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Đỗ Đức Huy

Đỗ Đức Huy

Mọi người nên cẩn thận hơn trong những ngày đầu năm mới này

Thẻ

tết

,

pháo

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này