Nghi phạm bắn nam thanh niên ở Sài Gòn bị bắt

Đã tải lên ngày 21/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thuận Phan

Thuận Phan

Quang khai được thuê giết anh Phong nên chờ anh này về đến cửa nhà, nổ 4 phát súng.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này