Nghi thức chém lợn Ném Thượng diễn ra kín đáo

Đã tải lên ngày 22/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
thắm tình

thắm tình

Góc sân đình - nơi diễn ra nghi thức chém lợn - được quây kín, xung quanh có hàng rào bảo vệ cấm du khách lại gần.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này