Nghỉ việc có xin phép vẫn bị sa thải?

Đã tải lên ngày 26/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nhật Thiện

Nhật Thiện

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này