Nghị viện châu Âu thông qua luật yêu cầu Facebook, Google trả phí

Đã tải lên ngày 14/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lê Thị Doanh

Lê Thị Doanh

Luật mới cho phép các hãng tin tức và thu âm ở châu Âu được yêu cầu Google, Facebook trả phí cho việc sử dụng nội dung.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này