Ngư dân Cà Mau trúng 100 kg cá khoai mỗi ngày đầu năm

Đã tải lên ngày 24/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
minh trí

minh trí

Thời tiết sau Tết thuận lợi cho hàng nghìn tàu khai thác cá khoai ở Cà Mau làm ăn, họ thu lãi mỗi ngày hơn 10 triệu đồng.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này