Người bán hoa Tết nghẹn lòng kể chuyện bị ép giá ngày 30

Đã tải lên ngày 12/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
troll hài

troll hài

Mong mọi người hãy bỏ tâm lý mua hoa giờ chót

Thẻ

Chợ hoa Xuân

,

Tết

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này