Người bán thịt chó ở TP.HCM nháo nhào khi bị kiểm tra

Đã tải lên ngày 18/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lương Kim Phụng

Lương Kim Phụng

Khi thấy lực lượng chức năng P.Trung Mỹ Tây (Q.12) đến kiểm tra các quầy bán thịt chó, nhiều chủ sạp lập tức đóng cửa, ôm thịt chó tìm cách chạy trốn mất biệt.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này