Người dân bắt đầu về quê, các cửa ngõ Sài Gòn ùn tắc

Đã tải lên ngày 09/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Ng.Đình Ngọc Toàn

Ng.Đình Ngọc Toàn

Kẹt cứng luôn

Thẻ

Sài Gòn

,

kẹt xe

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này