Người dân đi nghỉ Tết, đường phố Sài Gòn và Hà Nội kẹt cứng

Đã tải lên ngày 29/12/2017

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
aka

aka

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này