Người dân Hàn ca ngợi: 'Phép màu của Park Hang Seo đã dừng lại, nhưng U23 Việt Nam thua đẹp lắm!'

Đã tải lên ngày 27/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
thế kỷ mới

thế kỷ mới

Tuyệt vời!!!

Thẻ

U23 Việt Nam

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này