Người mua hoa lý giải việc phải chờ đến ngày 29, 30 Tết: 'Cũng vì nhiều người bán hét giá cao quá!'

Đã tải lên ngày 15/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Văn Trung

Văn Trung

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này