Người nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng lĩnh 18 tháng tù

Đã tải lên ngày 09/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Đỗ Bảo Trân

Đỗ Bảo Trân

Đe dọa chi để ngồi tù vậy nè

Thẻ

chủ tịch Đà Nẵng

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này