Người Sài thành đi săn ở rừng Cần Giờ, có thể kiếm bạc triệu/ngày

Đã tải lên ngày 28/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thông Nguyễn

Thông Nguyễn

Thòi lòi to bằng cổ tay hay cá ngát nặng vài ký bắt được sau những lần đi săn ở rừng Cần Giờ (TP.HCM) giúp người dân có của ăn của để.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này