Người TP.HCM mua vàng trước ngày Thần Tài vì sợ chen chúc

Đã tải lên ngày 24/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
tuyết nhi

tuyết nhi

Còn ai chưa mua vàng không ạ

Thẻ

Thần Tài

,

TP.HCM

,

vàng

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này