Người tự nhận quay về từ năm 5.000 nói chuyện tương lai: Nhân loại sẽ phải sống dưới nước

Đã tải lên ngày 11/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thùy Vũ

Thùy Vũ

Khác với những "người du hành thời gian" trước đây, người đàn ông này có hẳn bức ảnh chụp rõ nét khung cảnh của năm 5.000 và nói rằng đây không phải tin tốt cho nhân loại.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này