Người Việt sẽ được cấp "thẻ xanh" ở Campuchia

Đã tải lên ngày 01/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thuhang Le

Thuhang Le

Người Việt không có giấy tờ sẽ được cấp quyền công dân ở Campuchia cũng như "thẻ xanh" được cấp ở Mỹ, Canada.

Thẻ

người Việt ở Campuchia

,

thời sự

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này