‘Nguyễn Thị Mẹ’ mua hàng online, đòi mua 100 đôi với giá 85k, không được liền chửi lừa đảo

Đã tải lên ngày 24/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Cẩm Tuyền

Cẩm Tuyền

100 đôi với 85k ? OMG !!!

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này