Nhà báo Đào Tuấn xin lỗi hoa hậu H'Hen Niê và cộng đồng

Đã tải lên ngày 19/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
liên minh

liên minh

Sau mấy ngày mới xl, xem nguyên văn thấy khinh bỉ hơn

Thẻ

Nhà báo Đào Tuấn

,

hoa hậu H'Hen Niê

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này