Nhà máy lọc dầu 9 tỷ USD được xuất khẩu xăng dầu

Đã tải lên ngày 21/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hoa Phượng

Hoa Phượng

Lọc hóa dầu Nghi Sơn được xuất khẩu 240.000 m3 sản phẩm xăng các loại ngay khi chưa vận hành thương mại chính thức.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này