Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn: Đốt vàng mã là hủ tục mê tín - VnExpress

Đã tải lên ngày 25/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
ký văn

ký văn

Từ năm 1990 đến nay, do không được hướng dẫn chuẩn mực, các hủ tục mê tín ăn theo phục hồi, trong đó nổi cộm là việc đốt vàng mã.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này