Nhật Kim Anh tức giận nhắn nhủ fan: 'Nếu các em muốn náo loạn thì chị cho giải tán FC'

Đã tải lên ngày 08/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
kpop club

kpop club

Hết ChiPu giờ đến Nhật Kim Anh. Haizzzz

Thẻ

Nhật Kim Anh

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này