Nhậu say đánh chết người chỉ đường vì... chỉ lòng vòng

Đã tải lên ngày 30/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
duy lâm

duy lâm

Hỏi đường mà ông Minh trả lời vòng lòng không hiểu, Đoàn Thanh Hùng đã gây sự và đánh khiến ông Minh ngã đập đầu xuống đường sau đó tử vong.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này