Nhiệt độ ở Sài Gòn lên đến 30 độ C, kéo dài đến tháng 5

Đã tải lên ngày 08/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Giang Trần

Giang Trần

Nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì và có lúc lên đến 39 độ C, nếu đi ngoài đường vào buổi trưa có thể cao hơn 3-4 độ C.

Thẻ

Sài Gòn

,

Mùa nóng

,

Thời tiết

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này