Nhiều bị cáo khai chịu sức ép từ ông Đinh La Thăng

Đã tải lên ngày 18/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thúy Hằng

Thúy Hằng

Khai nhận trước tòa hôm qua, có những bị cáo nguyên là lãnh đạo Tập đoàn dầu khí VN nói biết việc mình làm là sai, nhưng không thể không làm do Chủ tịch PVN khi đó là bị cáo Đinh La Thăng đã quyết.

Thẻ

Nóng

,

Tin tức

,

Phiên tìa

,

Thời sự

,

Đinh La Thăng

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này