Nhiều cảnh báo bị phớt lờ khi phê duyệt cho Mobifone mua AVG

Đã tải lên ngày 16/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hồ Thị Hằng

Hồ Thị Hằng

Theo Thanh tra Chính phủ, ngay từ giai đoạn thẩm định đã có một số cảnh báo về tính khả thi, sự thiếu căn cứ về mức giá Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, tuy nhiên tổ thẩm định của Bộ Thông tin - truyền thông đều phớt lờ.

Thẻ

mobifone

,

avg

,

thời sự

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này