Nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2018

Đã tải lên ngày 03/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Vũ Nhi

Vũ Nhi

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 với chủ đề "Hôm nay tôi sống xanh hơn" đã chính thức được phát động tại Hà Nội thu hút hàng trăm tình nguyện viên tham gia.

Thẻ

GIỜ TRÁI ĐẤT 2018

,

THỜI SỰ

,

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này