Nhóm 1088 sẽ không tái hợp trong liveshow của Ưng Hoàng Phúc

Đã tải lên ngày 27/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Tài

Trần Tài

Liveshow lần này của Ưng Hoàng Phúc chủ yếu tập trung vào âm nhạc và không phô trương kỹ xảo quá nhiều.

Thẻ

Ưng Hoàng Phúc liveshow

,

Nhóm 1088

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này