Những cặp vợ chồng đại gia cùng nhau điều hành doanh nghiệp

Đã tải lên ngày 01/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Sang Pham

Sang Pham

Vingroup, Masan, IPPGroup hay Sovico… và nhiều doanh nghiệp, tập đoàn khác đã và đang do các cặp vợ chồng doanh nhân Việt xây dựng, quản lý và đang không ngừng phát triển.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này