Những cuộc môi giới tình - tiền trá hình ở showbiz Việt

Đã tải lên ngày 28/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Vi Nguyễn

Vi Nguyễn

Khi trả lời báo chí, các "Tú Bà tin đồn" của showbiz Việt luôn khẳng định bản thân mai mối trong sáng vì nếu "phạm tội thì giờ này đã vào tù".

Thẻ

Showbiz

,

Môi giới mại dâm

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này