Những cuộc môi giới tình - tiền trá hình ở showbiz Việt

Đã tải lên ngày 29/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Le Thanh Thuy

Le Thanh Thuy

Khi trả lời báo chí, các "Tú Bà tin đồn" của showbiz Việt luôn khẳng định bản thân mai mối trong sáng vì nếu "phạm tội thì giờ này đã vào tù".

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này