Những hình ảnh đầu tiên về máy bay không người lái của hai lúa Bùi Hiển

Đã tải lên ngày 18/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thiều

Thiều

Thật khâm phục tài năng và đam mê của chú :)

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này